L’Ozó com a complement a un servei de neteja de qualsevol dependència.

 • Espais tancats (sales de reunions, dependències amb poca ventilació, segones residències).
 • Annex a una neteja de final d’obra on s’hagin originat diferents olors de pintura, ciments, guixos, dissolvents, virus, bacteris o espores.
 • Complement a serveis de vestidors, cuines col·lectives, sanitaris.
 • Servei diari segons freqüència contractada.
 • Flotes de vehicles de transport terrestre, marítim i aeri.
 • Servei permanent realitzat pel nostre personal operari assignat al centre de treball.
 • Manteniment rotatiu d’higienització d’habitacions d’hotel, residències, hospitals, centres geriàtrics i despatxos.
 • Espais d’indústria càrnia, vitivinícola, làctia.
 • Aules de formació, escoles, centres de conferències, veterinaris.
ozó

L’Ozó introduït en un ambient qualsevol realitza tres accions fonamentals:

1. ACCIÓ microbicida

L’Ozó, per les seves propietats oxidants, pot ser considerat com un dels agents microbicides més ràpid i eficaç que es coneix. La seva acció posseeix un ampli espectre que engloba l’eliminació de:

 • Bacteris (efecte bactericida)
 • Virus (efecte viricida)
 • Fongs (efecte fungicida)
 • Espores (efecte esporicida)

2. ACCIÓ DESODORANT

És una de les propietats millor comprovades, per la seva gran utilitat en tot tipus de locals d’ús públic i en el tractament de certs olors d’origen industrial.

L’Ozó posseeix la propietat de destruir les males olors atacant directament sobre la causa que els provoca.

El resultat d’una correcta ozonització és l’eliminació de les males olors.

3. ACCIÓ OXIGENANT

A les grans ciutats, on existeixen gran quantitat de locals tancats i poc ventilats, és amb molta freqüència apreciable l’enrariment de l’aire com a conseqüència d’una manca d’oxigen, la qual habitualment identifiquem com aire viciat.

ozo

Formes D’Aplicació:


Eliminar les males olors

Com és obvi, les males olors ocasionen un problema freqüent en moltes dependències i instal·lacions. A través de l’ozonització, s’aconsegueix un aire pur, fresc i totalment higienitzat.

Li oferim un servei especialitzat de neteges tècniques en ozonització que només estan a l’abast d’empreses líders de el sector.

Servei puntual per eliminar males olors, formes d’aplicació de la oxonització

 • Teixits i tapisseries (embarcacions, sales d’espectacles, automòbils).
 • Humitats i floridures (cellers, plantes baixes).
 • Fosses sèptiques, llocs destinats a residus.
 • Recintes incendiats totalment o parcialment.