Per NETEGES RC és de vital rellevància el realitzar una neteja de totes les superfícies del pàrquing a un nivell suficient com per garantir la una bona imatge de les instal·lacions.

Per això és important analitzar cada un dels elements del pàrquing (superfícies horitzontals, parets, elements mecànics fixos i mòbils …) per especificar els processos i requisits tècnics requerits, i per assegurar el nivell de neteja òptima. Ens adeqüem i assessorem en l’elaboració d’un pressupost particular per a cada client.

Els pàrquings disposen d’una varietat de sòls que suposa un tractament específic per a cada superfície.

Es requereixen actuacions especials a:

  • Superfícies, terres.
  • Il·luminació.
  • Senyalització.
  • Portes accés.
  • rampes
  • Ascensors.
  • lavabos

Depenent del tipus de superfície, mida i petició del client, la neteja de l’aparcament es pot realitzar seguint dues metodologies:

  • Neteja amb màquina: Consisteix en la combinació de neteja manual (racons) i en la utilització de màquines fregadores.
  • Neteja manual: Escombrat amb mopa de totes les zones de l’aparcament. Prèvia actuació antipols.