TOTS ELS SERVEIS SENSE RESPONSABILITAT CIVIL
PER ALS NOSTRES CLIENTS:

Neteges RC S.L. compleix estrictament les lleis vigents. Incloent un esforç en les ràpides adaptacions de les contínues variacions en les lleis de prevenció de riscos laborals i Protecció de dades.

Seguretat:

El nostre personal està assegurat en tota la seva jornada laboral.
Neteges RC sl està a l’corrent de pagaments de la Seguretat Social i Hisenda. Neteges RC, sl facilitarà si se li requereix, els certificats legals.
Neteges RC sl compleix amb les normatives de prevenció de riscos laborals i Protecció de Dades.
La nostra empresa té contractada una assegurança de responsabilitat civil per a qualsevol eventualitat.

PERILLS PER A LA COMUNITAT DE VEÏNS EMPRESES I NEGOCIS SI L’EMPRESA DE NETEJA NO TÉ A PERSONAL DEGUDAMENT ASSEGURAT

Si el personal de l’empresa de neteja o autònoms no està degudament donats d’alta a la Seguretat Social i tenen un accident en la seva comunitat, el responsable final és la seva Comunitat de Veïns, Empresa o Negoci, havent de pagar la indemnització per accident.

Si el personal de l’empresa de neteja o autònom no està degudament donat d’alta a la Seguretat Social i l’empresa de neteja o autònoms cessa (tanca), la seva Comunitat de Veïns, Empresa o Negoci es farà càrrec de el personal més les seves cotitzacions a la Seguretat Social.

Si l’empresa o autònoms de neteja no compleixen amb la llei de prevenció de riscos laborals i l’empleada té un accident el responsable final és la seva Comunitat de Veïns, Empresa o Negoci.

Si la neteja de la seva Comunitat de Veïns, Empresa o Negoci la realitzen els propis veïns i un d’ells té un accident el responsable final de l’accident és de tots els veïns.

Tots els punts anteriors poden portar a una inspecció de treball pel que fa a la prevenció de riscos laborals i de Treball responsabilitat de la seva Comunitat de Veïns, Empresa o Negoci.

Si no vol tenir aquests problemes no dubti en contactar amb nosaltres i li farem una visita per ampliar-li tota la informació.

Neteges RC S.L.

E-mail: netegesrc@netegesrc.com

Tef.:93-716-63-93

Fax: 93-717-78-66