A l’tractar-se de zones on la rotació de persones que utilitzen totes les instal·lacions és constant, cal establir unes freqüències i rotacions en la neteja de les diferents dependències, d’acord amb el volum de persones que l’utilitzen i adaptant-lo als horaris de major afluència d’usuaris. Sent imprescindible en alguns casos realitzar dos i fins a tres actuacions diàries que garanteixin el manteniment d’unes instal·lacions netes i sanitàriament aptes per al seu ús.

centres esportius

Els nostres objectius són: la neteja, higiene i desinfecció.
La nostra política de qualitat està en el control, la supervisió i la comunicació constant

Zones d’actuació:

  • Vestuaris: es realitza una Neteja i desinfecció, utilitzant fregadores amb detergents-desinfectants.
  • Dutxes zones de bany: És imprescindible una neteja i desinfecció, tenint precaució amb els detalls d’alumini i vidre.
  • Piscina: La desinfecció ha de ser diària, eliminant tot tipus de bacteris i fongs,
  • Saunes i banys de vapor: Cada dia s’apliquen desinfectants per eliminar tot tipus de bacteris i fongs.
  • Sales d’Activitats Dirigides: Cada dia, en aquestes sales s’han de netejar sòls vidres i miralls.