Les comunitats de veïns són espais comuns i requereixen una tècnica individual de neteja d’acord al seu grau de trànsit i al contacte directe amb el carrer. El personal de Neteges RC encarregat d’executar-les té la formació adequada per al bon exercici del seu treball, i determina clarament els sistemes de neteja més adequats per les peculiaritats de la zona o comunitat a netejar.

comunitat

Utilitzem els productes més apropiats per a cada superfície. En les comunitats de veïns gestionades pels administradors de finques o pels seus propis veïns, ens podem trobar amb necessitats de neteja en ascensors, terres de terratzo, marbre, gres, ciment, etc.

En la seva Comunitat aconseguim els millors resultats oferint els tractaments més adequats per a cada tipus de zona:

  • Terres de l’escala i vestíbul.
  • Passamans.
  • Baranes.
  • Cristalls, en totes les seves àrees.
  • Ascensors.
  • Portes d’accés.
  • Punts de llum.
  • Terrassa comunitària, patis.